web438_08web438_09web438_07
พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม สวยเยี่ยม ลึกชัดเป็นพิเศษ ตลับรัตนโกสินทร์ทำมา ๔๐,๐๐๐ กว่าบาท

web438_03web438_04
พระกริ่งหน้าอินเดีย พิมพ์หน้าใหญ่ พระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ สภาพพสวย

web432_13web432_14web432_15
พระกริ่งวัดแหลมฟ้าผ่า สภาพสวยมาก

web432_16web432_17
พระกริ่งวัดปราสาท หลังโค้ดสามง่าม สวยมาก

web431_01web431_02web431_03
พระกริ่งวัดแหลมฟ้าผ่า สภาพสวยเดิมๆ มีสังฆาฏิเม็ดไข่ปลา

web429_08web429_09
พระกริ่งหลวงพ่อหมุน วัดบ้านจาน รุ่นสัมฤทธิผล องค์นี้แช่น้ำมนต์แปดเดือน เป็นรุ่นที่หลวงพ่อหมุนปลุกเสกนานที่สุด

web420_01web420_02web420_03
พระกริ่งเจ็ดรอบ วัดบวร เนื้อแดง สวยมาก

web413_05web413_06web413_07
พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์ยอดนิยม บัวเหลี่ยม ก้นอุตใหญ่ สภาพสวยเยี่ยม องค์นี้เป็นพระของเซียนเก่าในตำนาน

web408_01web408_02web408_03
พระกริ่งวัดประสาทหิน หน้าฝรั่ง พิมพ์ก้นโค้ตตัวอุ สภาพสวยมาก

web408_04web408_05web408_06
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางหอย พิมพ์เล็ก สวย องค์นี้เนื้อพิเศษ เป็นสัมฤทธิ์

web384_07web384_08
พระกริ่งวัดสุทัศน์ ปี 83 สภาพไม่แต่ง

web_381_07web_381_08
พระกริ่งหลวงพ่อโสธร 2508 สภาพสวย

web211_01web211_02
พระกริ่งวัดแหลมฟ้าผ่า รุ่น ๒ ปี ๒๕๐๐ หลังเลข ๑ สวยมากผิวเดิมๆ เดี๋ยวนี้นักเล่นให้ความสนใจรุ่นนี้มากTop